Kopané studny

Kopané studny jsou osazeny skužemi. Vkládání skruží se provádí dvojím způsobem.

Osazením skruží odzdola do předem vykopané jámy anebo zapouštěním skruží svrchu průběžně během kopání. První skruž má spodní stranu osazenou ostrým břitem, čímž vlastně vykoná část práce vlastní vahou a vahou skruží nad ní. Tento způsob se používá hlavně pro kopání v naplaveninách a nepevných jílopískových horninách.

Ale vyskytují se i podloží natolik nepevná a pohyblivá, že je lépe se v nich o stavbu studny ani nepokoušet. Taková kopaná studna, i pokud se jí podaří vybudovat, má zpravidla nízkou trvanlivost, kvalita vody čerpané z měkkých hornin bývá horší a také dochází k rychlému opotřebování čerpací techniky.

V běžných horninách se kopané studny z důvodu statiky díla budují do maximální hloubky 10 metrů, za obzvláště příznivých podmínek výjimečně i do 30 metrů.

S každým metrem se nesmírně komplikuje a prodražuje vyzdvihování zeminy, spouštění osob, zařízení atd.

Kopané studny a jejich přednosti

Nespornou výhodou kopané studny je, že do ní lze vlézt z důvodu kontroly, údržby, nebo rekonstrukce.

Dostatečně vyhloubená kopaná studna také funguje jako určitá zásobárna vody, její zhotovení je šetrnější blízkému okolí (pokud si dají studnaři záležet), protože na její vykopání není nutné použití těžké techniky a tlakového vyfukování nebo vymývání vytěžené horniny.

Tím ale výhody tradičního postupu končí.

Kopaná studna je při stejné hloubce méně staticky pevná než úzký vrt, nelze ji z důvodu velkého průměru zcela spolehlivě utěsnit vůči dešťové a podpovrchové vodě a nečistotám, které se mohou na povrchu nebo v malých hloubkách nacházet.

Nedostatečná kvalita a vydatnost vody z kopané studny

historieHloubkové omezení má za následek, že často nedosáhnou do zdroje opravdu kvalitní vody a v některých případech vody vůbec.

Nezanedbatelnou nevýhodou kopané studny je také vysoká cena, jenom za skruže utratíte okolo 2 000,- za metr. V hloubkách přes 5 metrů se cena samotného kopání vyšplhá na 5 000,- za metr.

Kopané versus vrtané studny

Je důležité říci, že kopáním studnu prohlubujeme pouze do doby, než dosáhneme prvního zdroje vody, ať už je jakákoli. Kdybychom teoreticky kopanou studnu ještě více prohloubili a dosáhli další hlubší zvodně, voda z vyššího, zpravidla méně kvalitního zdroje, do naší studny stejně prosákne.

Vrtané studny jsou bez kontaminace z povrchové vody

Jedině technologie vrtu umožňuje utěsnit stěny vrtané studny natolik, abychom vniknutí vody z vyššího zdroje zamezily.

Proto děláme vrty zpravidla hlubší než kopané studny. Pokud nám ale postačí podpovrchová voda, můžeme se spokojit i s krátkým vrtem. Každopádně to bude alespoň rychlejší a levnější než kopání.

Zdroj: http://www.vrtanestudny.eu/
Photo by http://www.novinky.cz/bydleni