Naše služby

Zemní práce

Caterpillar M 315, Caterpillar M 318, Caterpillar M 310,8, Liebherr A310, JCB 4CX

Autodoprava

Nosič kontejnerů Mercedes 1824, Tatra T815 S3, MTSP 706 NK + pronájem kontejnerů

Studny:

Zhotovování nezámrzných šachtic:

  • pro vrty
  • pro vodoměry

Úprava vod:

  • dávkovací čerpadla (chlorátory)
  • zařízení na úpravu vody (odstraňování Fe, Mg)

Servisní práce:

  • Instalace a rekonstrukce čerpacích souborů zdrojů pitné a užitkové vod
  • Instalace rozvodů, tlakových zásobníků a zabezpečovacích systémů a čerpání
  • Instalace systémů zkrápění materiálů při těžbě a zpracování nerostů
  • Stavební čerpání do 500 l/min s výtlakem do 100m

Melirační práce

  • odvodnění zěmědělských půdy
  • odvodnění staveb

Instalace domovních čistíren odpadních vod

Kolik za požadovanou práci zaplatíte?

  chci-si-nechat-spoÄŤitat   nebo  chci-vas-kontaktovat