7 pravidel, jak očistit po zimě studnu

Kopané (šachtové) i vrtané (trubní) studny mají životnost několik desítek let, ale jen když jsou postaveny podle normy, pravidelně se udržují a včas opravují. Kontrolovat by se měly nejméně dvakrát ročně, a to nejlépe před zimním obdobím a na jaře. Prověřuje se kvalita vody, vodotěsnost a uzamčení krytu, nepropustnost okolí a u kopané studny i povrch vnitřních stěn.

Voda jen čistá

Voda ze studny může být znečištěna částicemi hornin, biologickými kaly a rzí, nerozpustnými solemi, dusičnany a choroboplodnými zárodky. Částice, kaly a rzi odstraníme hlavně intenzivním čerpáním – musíme ale respektovat vydatnost pramene a čerpat alespoň 50 cm nad dnem studny. Osvědčily se i různé mechanické a biologické filtry, umístěné těsně před „kohoutkem“. Speciálními filtry odstraníme také přebytečné dusičnany: Norma pro kojence je 15 miligramů na litr vody, pro dospělé 50 miligramů. Proti negativnímu působení nerozpustných solí (tvrdá voda) se používají chemické látky nebo se voda upravuje průtokem magnetickým polem. Soli se tím sice neodstraní, ale omezí se jejich účinek na kvalitu vody a zařízení. Mikrobiální znečištění vody ve studních obvykle likvidujeme pomocí přípravků na bázi chloru (například Savo). Běžně se používá tekutá forma, ale účinnější je systém, kdy se do studny zavěsí keramické patrony s náplní chlorového činidla a voda pak průběžně a po dlouhou dobu vyplavuje aktivní složku dezinfekce. Úpravě a dezinfekci vody vždy musí předcházet biologický a chemický rozbor. Orientační rozbory dělají hygienické stanice z dodaného vzorku, podrobný rozbor si musíme objednat u odborné firmy.

Jak studnu sanovat

Dodejme, že sanaci hluboké a úzké vrtané studny je třeba přenechat odborné firmě, která musí pažnici nejprve prohlédnout speciální kamerou a pak provést další opatření. My sami můžeme nejvýše vyčerpat vodu a potrubí preventivně dezinfikovat. Mělkou šachtovou (kopanou) studnu (asi do 4-5 metrů) můžeme vyčistit i svépomocí. Když je kopaná studna znečištěna silně, například bahnem po povodni, řídíme se Metodickým pokynem hygienické služby k dezinfekci studní v zatopených oblastech, který vydal hlavní hygienik ČR.

Při běžné sanaci postupujeme následovně:

1. Odstraníme krycí desku a instalujeme kalové čerpadlo o příkonu alespoň 500 W.

2. Vodu pomocí tyče promícháme s usazeninami a pak odčerpáme asi na 1 m výšky vodního sloupce. Zbylou vodu dezinfikujeme dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a stěny omyjeme zpětným proudem chlorované vody. Pak vodu vyčerpáme úplně.

3. Vyspravíme stěny – skruže, cihly, kameny. U skružených studní opravíme hlavně spárování. Pak obnovíme štěrkový a pískový podsyp dna.

4. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je stále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu. Potom demontujeme kalové čerpadlo.

5. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody, a to nejlépe chlorový (například Savo), případně na bázi koloidního stříbra (například Sagen), přesně podle návodu k použití. Po několika hodinách trochu vody odpustíme, abychom dezinfikovali i rozvodné potrubí.

6. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou a okolí upravíme podle ČSN 75 5115.

7. Asi za 2-3 týdny necháme v autorizované laboratoři provést rozbor pitné vody. Když vyhovuje normě, podáme na příslušném stavebním úřadě žádost o povolení obnovení provozu studny.

Zdroj: http://www.casopispraktik.cz/
Photo by Hallenser